Postadres: Postbus 143

Postcode: 6000 AC

Plaats: Weert

KvK: 41066308

IBAN: NL61 RABO 0176 9807 92

 


STICHTINGDe Stichting Martinus Monument is in 1971 opgericht door

een aantal Weertenaren met als doel de rijksmonumentale Martinuskerk te behouden voor de stad Weert voor de nabije en verre toekomst. 

De afgelopen decennia zijn er door de Stichting tal van acties

en projecten opgezet om gelden bijeen te brengen

voor het restaureren en onderhouden van de kerk. Natuurlijk

zijn rijk, provincie en gemeente vaak bijgesprongen met grote

subsidies, maar vooral door de initiatieven en daadkracht van

de Stichting en dankzij voldoende financieel draagvlak binnen

de Weerter bevolking is de Martinus in de afgelopen 40 jaar in

een uitstekende staat gebracht.


Met het doel om zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te

opereren zijn en worden binnen het bestuur verschillende

vakdisciplines op het gebied van organisatie, recht, financiën,

bouwkunde en kunsthistorie samengebracht.                 

De geslaagde, grootscheepse  restauratie uit het vorige

decennium was een prachtig voorbeeld van de binnen het

bestuur aanwezige synergie.                         

We mogen spreken van een unieke samenwerking binnen het

bestuur. Vanuit een grote betrokkenheid zetten wij ons

belangeloos en met veel elan en creativiteit in voor het

Martinus monument.

COPYRIGHT © ANNO-CULTUURHISTORIE 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED   |  DISCLAIMER