Postadres: Postbus 143

Postcode: 6000 AC

Plaats: Weert

KvK: 41066308

IBAN: NL61 RABO 0176 9807 92ANBI-STATUS


De Stichting Martinus Monument is in het bezit van de

ANBI status (RSIN 802604997). Deze  status houdt in dat de Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en

dat giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn voor het

belastbaar inkomen.                       

                                                                                                            

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een

maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempel-

inkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van

uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken.

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en

aftrekposten in box 1,2 en 3, maar zonder uw

persoonsgebonden aftrek. 


EUROPESE COMMISSIE KEURT MULTIPLIER CULTUURGIFTEN DEFINITIEF GOED 


Klik hier voor meer informatie

COPYRIGHT © ANNO-CULTUURHISTORIE 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED   |  DISCLAIMER