Postadres: Postbus 143

Postcode: 6000 AC

Plaats: Weert

KvK: 41066308

IBAN: NL61 RABO 0176 9807 92

 


SINT MARTINUSKERK ANDERS BELICHT


De Stichting Martinus Monument draagt nu al ruim 35 jaar zorg voor het onderhoud van de monumentale Sint Martinuskerk. Zij is er van  doordrongen dat kennis van de geschiedenis van het gebouw één van de belangrijkste voorwaarden is voor een goed beheer hiervan. Daarom geeft ze regelmatig opdracht tot het verrichten van onderzoek en biedt ze uitkomsten van deze onderzoeken in boekvorm aan. Het laatst verschenen is het boek: De Sint Martinuskerk anders belicht. Met dit boek wil de Stichting tevens iedereen op de hoogte brengen van een aantal zaken waar zij zich in de laatste jaren mee heeft beziggehouden.


Dit prachtig geïllustreerde boek kunt u bestellen door € 23,20 over te maken op Rabobankrekening 17.69.80.792 t.n.v. Stichting Martinus Monument te Weert. Betaling o.v.v. Anders belicht en uw naam en adres. Het genoemde bedrag is inclusief verzendkosten.


De opbrengsten van het boek komen direct ten gunste van restauraties en onderhoud van het monument.COPYRIGHT © ANNO-CULTUURHISTORIE 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED   |  DISCLAIMER