Postadres: Postbus 143

Postcode: 6000 AC

Plaats: Weert

KvK: 41066308

IBAN: NL61 RABO 0176 9807 922014


In juni is de tweede fase van de restauratie van start gegaan. Bij de restauratie in 2013 bleek dat er veel stenen in dermate slechte conditie verkeren dat deze vervangen dienen te worden. In dit tweede fase traject worden stenen en voegwerk aan met name de noord-oostgevel van het schip vernieuwd.


Het project vergt 4500 à 5000 manuren. Naast het leveren van een bijdrage aan de werkgelegenheid in de bouw worden bij dit project leerling-restauratievaklieden ingezet. Zo dragen wij een steentje bij aan het behoud van het monument en de kennis van het ambacht.


De totale kosten voor het project bedragen € 316.402. De Provincie Limburg deelt voor 50% in de kosten. De gemeente Weert en het Bisdom Roermond dragen beiden 20% bij. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben we voor dit project een bijdrage van € 10.000 mogen ontvangen. Het resterende bedrag wordt bekostigd uit eigen middelen van de Stichting.


Draag u hieraan ook een steentje bij?


Doneren kan via onze website vriendendragenhunsteentjebij.nl


Wij stellen uw Vriendschap bijzonder op prijs!

COPYRIGHT © ANNO-CULTUURHISTORIE 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED   |  DISCLAIMER