Postadres: Postbus 143

Postcode: 6000 AC

Plaats: Weert

KvK: 41066308

IBAN: NL61 RABO 0176 9807 92RESTAURATIES


Door de eeuwen heen is er permanent en structureel onderhoud aan het gebouw gepleegd. Vanaf het ontstaan van de Stichting zijn er meerdere grootscheepse restauraties uitgevoerd, te beginnen in de jaren 70 van de twintigste eeuw. Vervolgens in het midden van de jaren 90 en in het eerste decennium van deze eeuw.


Restauratie en onderhoud van een dergelijk monument is een kostbare zaak.


Draagt u ook een steentje bij?


Doneren kan via onze website vriendendragenhunsteentjebij.nl


Wij stellen uw Vriendschap bijzonder op prijs!

COPYRIGHT © ANNO-CULTUURHISTORIE 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED   |  DISCLAIMER