Postadres: Postbus 143

Postcode: 6000 AC

Plaats: Weert

KvK: 41066308

IBAN: NL61 RABO 0176 9807 922013


In de periode van mei tot en met oktober is zijn er grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan met name de oost- en zuidgevel. Hierbij zijn ruim 9200 bakstenen vervangen en is meer dan 750 meter aan nieuwvoegwerk aangebracht. Daarnaast ging het om herstel van natuursteen, timmerwerk, werkzaamheden aan de daken, goten en torentjes en buitenschilderwerk.


Tijdens de werkzaamheden bleek dat de staat van de overige gevels dusdanig slecht is dat ook restauratie hiervan urgent is.

De Stichting heeft voor deze werkzaamheden een restauratieplan ontwikkeld waarbij de kosten worden begroot op € 320.000.


Draagt u hieraan ook een steentje bij?


Doneren kan via onze website vriendendragenhunsteentjebij.nl


Wij stellen uw Vriendschap bijzonder op prijs!

COPYRIGHT © ANNO-CULTUURHISTORIE 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED   |  DISCLAIMER